آخرین خبرهای «سیمپوزیا»

چهارمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتسیمپوزیا ، 11 ساعت پیشچهارمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات توسط موسسه-علمی-تحقیقاتی-کومه-علم-آوران-دانش در شهر مازندران--بابل برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برقسیمپوزیا ، 11 ساعت پیشچهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق توسط موسسه-علمی-تحقیقاتی-کومه-علم-آوران-دانش در شهر مازندران--بابل برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسیسیمپوزیا ، 1 روز پیشچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی توسط برگزار می شود.

سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانیسیمپوزیا ، 1 روز پیشسومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی توسط موسسه-پژوهشی-مدیریت-مدبر در شهر گرجستان برگزار می شود.

پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایرانسیمپوزیا ، 1 روز پیشپنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران توسط موسسه-پژوهشی-مدیریت-مدبر در شهر تهران--دانشگاه-تهران برگزار می شود.

کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیاسیمپوزیا ، 1 روز پیشکنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا توسط موسسه-سفیران-فرهنگی-مبین در شهر ارمنستان برگزار می شود.

سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسیسیمپوزیا ، 1 روز پیشسومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی توسط موسسه-سفیران-فرهنگی-مبین در شهر بلغارستان برگزار می شود.

چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینیسیمپوزیا ، 1 روز پیشچهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی توسط موسسه-سفیران-فرهنگی-مبین در شهر دانشگاه-قم برگزار می شود.

پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبیسیمپوزیا ، 1 روز پیشپنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی توسط هسته-مطالعات-ادبی-و-کتابخانه-ملی-جمهوری-اسلامی-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »سیمپوزیا ، 1 روز پیشهمایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان » توسط دانشگاه-سیستان-و-بلوچستان در شهر تالار-بزرگ-فردوسی-دانشگاه-سیستان-و-بلوچستان برگزار می شود.

نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایرانسیمپوزیا ، 1 روز پیشنهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران توسط دانشگاه-سیستان-و-بلوچستان در شهر سیستان-و-بلوچستان برگزار می شود.

همایش ملی شرکت های دانش بنیان از منظر حقوق و اقتصاد با تکیه بر عناصر اقتصاد مقاومتیسیمپوزیا ، 1 روز پیشهمایش ملی شرکت های دانش بنیان از منظر حقوق و اقتصاد با تکیه بر عناصر اقتصاد مقاومتی توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحدیزد در شهر یزد برگزار می شود.

اولین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های تجاری،اقتصادی و سرمایه گذاریسیمپوزیا ، 1 روز پیشاولین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های تجاری،اقتصادی و سرمایه گذاری توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-مشهد در شهر مشهد برگزار می شود.

دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیبهای روانی-اجتماعیسیمپوزیا ، 1 روز پیشدومین کنگره ملی روان شناسی و آسیبهای روانی-اجتماعی توسط دانشگاه-علوم-پزشکی-و-خدمات-بهداشتی-درمانی-زاهدان در شهر زاهدان برگزار می شود.

دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعیسیمپوزیا ، 4 روز پیشدومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی توسط دبیرخانه-دائمی-کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود.

دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستسیمپوزیا ، 4 روز پیشدومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست توسط دبیرخانه-دائمی-کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود.

دومین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعاتسیمپوزیا ، 4 روز پیشدومین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات توسط دبیرخانه-دائمی-کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود.

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعیسیمپوزیا ، 4 روز پیشدومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی توسط دبیرخانه-دائمی-کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود.

کنفرانس بین المللی دیزاین (تعامل بین طراحی صنعتی و معماری داخلی) 1396سیمپوزیا ، 4 روز پیشکنفرانس بین المللی دیزاین (تعامل بین طراحی صنعتی و معماری داخلی) 1396 توسط دانشگاه-الزهراء-(س) جامعه-مهندسان-معماری-داخلی-ایران موسسه-هنرهای-آفام در شهر تهران--سالن-همایش-های-بین-المللی-دانشگاه-الزهراء-(س) برگزار می شود.

کنفرانس بین المللی دیزاین، تعامل بین طراحی صنعتی و معماری داخلیسیمپوزیا ، 4 روز پیشکنفرانس بین المللی دیزاین، تعامل بین طراحی صنعتی و معماری داخلی توسط دانشگاه-الزهرا در شهر تهران--دانشگاه-الزهرا برگزار می شود.