لطف و یگانگی ایران برای افغانستان به روایت یک نویسنده افغان

گوناگون

لطف و یگانگی ایران برای افغانستان به روایت یک نویسنده افغان

لطف و یگانگی ایران برای افغانستان به روایت یک نویسنده افغان

رییس اتحادیه نویسندگان افغانستان گفت: در سرزمینی که پر از شاعران بزرگ است، انتخاب محمدکاظم کاظمی به عنوان دبیر مهم‌ترین جشنواره شعر ایران، جز لطف و یگانگی و وصلی تازه برای افغانستان نیست.

2 20
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
ماشین اصلاح ریش تراش موزر MOSER

ماشین اصلاح ریش تراش موزر MOSER