مسئولان از سریالی که برای «حجاب» ساخته‌ام حمایت نکردند/ موضوعات فرهنگی نزد مسئولان فرهنگی اولویتی ندارد

گوناگون

مسئولان از سریالی که برای «حجاب» ساخته‌ام حمایت نکردند/ موضوعات فرهنگی نزد مسئولان فرهنگی اولویتی ندارد

مسئولان از سریالی که برای «حجاب» ساخته‌ام حمایت نکردند/ موضوعات فرهنگی نزد مسئولان فرهنگی اولویتی ندارد

سینماپرس: شهریار بحرانی اظهار داشت: به نظر می‌رسد موضوعات فرهنگی نزد اصحاب و مسئولان فرهنگی در اولویت و اهمیت قرار ندارد و به جای آن همّ و غم این آقایان متوجه سرگرمی و دیگر مقولات زودتأثیر هنری است.

1 3
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
ساعت مردانه Maserati

ساعت مردانه Maserati