گوناگون

بهره بردن از طنزنويسان قهار

بهره بردن از طنزنويسان قهار

شبکه‌هاي تلويزيوني و راديويي بايد برنامه‌هايي براي تفريح و سرگرم‌سازي مخاطبان توليد و پخش کنند. البته توليد برنامه‌هاي طنز بايد به گونه‌اي باشد که هيچ قوميت و لهجه‌اي مورد تمسخر قرار نگيرد؛ بنابراين برنامه‌سازاني که در حوزه طنز فعاليت مي‌کنند بايد هميشه مراقب چنين مسأله‌اي باشند، يعني بايد زمان و انرژي کافي براي محتواي برنامه طنز بگذارند. از سوي ديگر ساخت چنين برنامه‌هايي هم ضرورت دارد، زيرا مردم به شادي نياز دارند.

1 7
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
جارو برقی بوش Bosch BSG82515 Vacuum Cleaner

جارو برقی بوش Bosch BSG82515 Vacuum Cleaner