نهضت آزادی از سالم‌ترین نحله‌های سیاسی از وجه مالی است/افراد منتسب به امام را همیشه خوب می‌بینیم حال آنکه امام به آن اعتقادی نداشت

گوناگون

نهضت آزادی از سالم‌ترین نحله‌های سیاسی از وجه مالی است/افراد منتسب به امام را همیشه خوب می‌بینیم حال آنکه امام به آن اعتقادی نداشت

نهضت آزادی از سالم‌ترین نحله‌های سیاسی از وجه مالی است/افراد منتسب به امام را همیشه خوب می‌بینیم حال آنکه امام به آن اعتقادی نداشت

هم از نظر شخصیت نیاز به بازشناسی حاج آقا مصطفی داریم و هم در باره نقشش در تسریع فروپاشی رژیم پهلوی صحبت‌های زیادی می‌توان کرد.

1 6
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
منبع تغذیه ۰ تا ۳۰ ولت ۳A

منبع تغذیه ۰ تا ۳۰ ولت ۳A