گوناگون

ترویج کتاب، ترویج حیات و دانایی است

ترویج کتاب، ترویج حیات و دانایی است

جوادی گفت: کار ترویج کتاب، یک نوع بخشندگی جان و ترویج حیات است.

1 1
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
روسری زنانه نخی

روسری زنانه نخی