گوناگون

پیشگیری‌ازقاچاق‌ارزباتقویت‌واجرای‌قوانین‌پولشویی

پیشگیری‌ازقاچاق‌ارزباتقویت‌واجرای‌قوانین‌پولشویی

میزان قاچاق سازمان یافته کالا به کشور به قدری زیاد است که تأمین مالی آن خارج از سیستم‌های مالی رسمی کشور امکان پذیر نیست. بنابراین چنانچه بتوان با قاعده‌گذاری مناسب و نظارت هوشمند، نقل و انتقال‌های مشکوک را رصد کرد و محدودیت‌هایی برای تأمین مالی قاچاق کالا ایجاد کرد، بخش قابل توجهی از محموله‌های قاچاق کالا در همان مراحل ابتدایی که مرحله تأمین مالی است، با مشکل مواجه خواهند شد.

1 13
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
کیف دستی LOUIS VUITTON

کیف دستی LOUIS VUITTON