گوناگون

عکس/ ترافیک چند کیلومتری برای ورود به نمایشگاه خودرو تهران

عکس/ ترافیک چند کیلومتری برای ورود به نمایشگاه خودرو تهران

پدال نیوز: عکس زیر تصویر ترافیک چند کیلومتری برای ورود به نمایشگاه خودرو تهران در شهر آفتاب را نشان میدهد.

1 11
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
اسپيكر فضایی

اسپيكر فضایی