گوناگون

دولت تورم‌زدا یا دولت رکودزا

دولت تورم‌زدا یا دولت رکودزا

سال ۹۴ هم عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی با افزایش ضریب جینی و افزایش نابرابری همراه بود و عدد ۳۹ صدم را برای توزیع درآمد نشان داد.

2 26
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
دستبند چرم طرح این نیز بگذرد

دستبند چرم طرح این نیز بگذرد