تیرماه خشک در 14 حوضه آبریز کشور / نیمی از ایران تشنه قطره ای باران در تابستان

گوناگون

تیرماه خشک در 14 حوضه آبریز کشور / نیمی از ایران تشنه قطره ای باران در تابستان

تیرماه خشک در 14 حوضه آبریز کشور / نیمی از ایران تشنه قطره ای باران در تابستان

در حالی تابستان خشک در 14 حوضه آبریز کشور از مجموع 30 حوضه آبریز ادامه دارد که روند مصرف آب به علت افزایش دما در این نواحی کشور با سیر صعودی همراه بوده است.

3 65
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
شلوار مردانه مدل sipan

شلوار مردانه مدل sipan