گوناگون

صنعت خودرو در سال 2025: صنعتي بدون مرز

صنعت خودرو در سال 2025: صنعتي بدون مرز

بخش دوم- اين گزارش برگردان گزارش شرکت IBM تحت عنوان “صنعت خودرو در سال 2025: صنعتي بدون مرز” است که در 20 صفحه منتشرشده است و در چند بخش مجزا ارائه خواهد شد.

2 35
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
مودم همراه 4G هوآوی مدل E5577

مودم همراه 4G هوآوی مدل E5577