گوناگون

کارت بازرگانی ؛ بستر قاچاق یا ابزاری برای تجارت قانونمند

کارت بازرگانی ؛ بستر قاچاق یا ابزاری برای تجارت قانونمند

کارت بازرگانی که برای شفاف سازی تجاری و رفتار مالی صادر می شود در مواردی به بستری برای قاچاق اقتصادی و فرار مالیاتی تبدیل شده است.

1 8
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
بلوز آستین بلند مردانه Rock

بلوز آستین بلند مردانه Rock