گوناگون

چرا یارانه تان قطع شده است؟

چرا یارانه تان قطع شده است؟

به دلیل کاهش منابع پرداخت یارانه در بودجه سال 1396، دولت به زودی مجبور است دست به کار شده و یارانه 14 میلیون نفر را قطع کند. سال گذشته نیز یارانه حدود 4 میلیون نفر توسط دولت قطع شد. اما معیار قطع یارانه چیست و چرا یارانه برخی از افراد قطع شده است؟

1 4
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
جارو برقی بوش Bosch BSG82515 Vacuum Cleaner

جارو برقی بوش Bosch BSG82515 Vacuum Cleaner