گوناگون

خودکفايي ايران در ساخت قطعات صنعت گاز

خودکفايي ايران در ساخت قطعات صنعت گاز

به همت و توان متخصصان داخلي ، گامي بلند در ساخت و تعميرات قطعات صنعت گاز در فاز 12 ميدان گازي پارس جنوبي برداشته شد.

1 8
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
دستگاه حضور و غياب توسان Toosunمدل فقط اثر انگشت

دستگاه حضور و غياب توسان Toosunمدل فقط اثر انگشت