گوناگون

تراز منفی گردشگری در ۵ ماهه نخست ۹۶

تراز منفی گردشگری در ۵ ماهه نخست ۹۶

بخش گردشگری یکی از بخش هایی است که می تواند به نوعی موتور ایجاد اشتغال برای کشور پذیرنده گردشگر باشد اما متاسفانه مسئولین کشور ما از آن غافل شده اند. کشور ما با توجه به شرایط تاریخی، طبیعی، درمانی و ... متاسفانه در زمینه جذب گردشگر ضعیف عمل کرده و آمارها نشان می دهند تراز این بخش در 5 ماهه نخست سال 96 منفی بوده است.

1 8
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
عینک آفتابی دیور مدل Moda

عینک آفتابی دیور مدل Moda