گوناگون

تراز منفی گردشگری در ۵ ماهه نخست ۹۶ چگونه رقم خورد؟

تراز منفی گردشگری در ۵ ماهه نخست ۹۶ چگونه رقم خورد؟

بخش گردشگری یکی از بخش هایی است که می تواند به نوعی موتور ایجاد اشتغال برای کشور پذیرنده گردشگر باشد اما متاسفانه مسئولین کشور ما از آن غافل شده اند. کشور ما با توجه به شرایط تاریخی، طبیعی، درمانی و ... متاسفانه در زمینه جذب گردشگر ضعیف عمل کرده و آمارها نشان می دهند تراز این بخش در 5 ماهه نخست سال 96 منفی بوده است.

1 10
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
ماساژور و جکوزی پا

ماساژور و جکوزی پا