تأثیر مالیات در کاهش فاصله طبقاتی و عدالت اجتماعی

گوناگون

تأثیر مالیات در کاهش فاصله طبقاتی و عدالت اجتماعی

تأثیر مالیات در کاهش فاصله طبقاتی و عدالت اجتماعی

یک کارشناس مالیات گفت: زمانیکه درآمد‌ها شناسنامه دار شوند، افراد به میزان درآمد خود مالیات پرداخت کرده و به مراتب فاصله طبقاتی در جامعه کاهش می‌یابد.

2 27
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
دستگاه چسب تفنگی حرارتی

دستگاه چسب تفنگی حرارتی