آیا این خرافه در پایان ماه صفر صحیح است؟

گوناگون

آیا این خرافه در پایان ماه صفر صحیح است؟

آیا این خرافه در پایان ماه صفر صحیح است؟

با پایان ماه صفر عده ای از مردم با رفتن به پشت درب مساجد با کوبیدن درب آن, طلب حاجت می کنند اما آیا…

2 30
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
نیم بوت مردانه CATERPILLAR قهوه ای

نیم بوت مردانه CATERPILLAR قهوه ای