مدیر عامل گوگل به دختر هفت ساله ای که با ارسال نامه جویای کار شده بود، پاسخ داد

گوناگون

مدیر عامل گوگل به دختر هفت ساله ای که با ارسال نامه جویای کار شده بود، پاسخ داد

مدیر عامل گوگل به دختر هفت ساله ای که با ارسال نامه جویای کار شده بود، پاسخ داد

کلویی بریج واتر، دختربچۀ هفت ساله ای که با ارسال نامه به گوگل درخواست شغل کرده است.

1 12
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
بافت مردانه Morino (قرمز)

بافت مردانه Morino (قرمز)