تعرفه یک شبانه روز مراقبت پرستاری در منزل چقدر است؟

گوناگون

تعرفه یک شبانه روز مراقبت پرستاری در منزل چقدر است؟

تعرفه یک شبانه روز مراقبت پرستاری در منزل چقدر است؟

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور انتقاداتی هم به تعرفه های تعیین شده برای خدمات مراقبت پرستاری در منزل وارد دانست و افزود: آنچه تصویب شده با آنچه در حال حاضر بابت این خدمات دریافت می شود، خیلی تفاوت دارد، بطوریکه در تهران بابت یک شبانه روز مراقبت پرستاری در منزل بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان دریافت می شود، اما بر اساس تعرفه مصوب، این رقم در حدود ۳۳۰ هزار تومان تعیین شده است.

1 6
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
هسته گیر آلبالو

هسته گیر آلبالو