سبقت ترکیه، امارات، آذربایجان و عربستان از ایران و ما درگیر دعواهای داخلی

گوناگون

سبقت ترکیه، امارات، آذربایجان و عربستان از ایران و ما درگیر دعواهای داخلی

سبقت ترکیه، امارات، آذربایجان و عربستان از ایران و ما درگیر دعواهای داخلی

دندان های مرا در حالی که از درد و وحشت به خود می پیچیدم، می کشیدند. یک بار وسط کشیدن دندان، از مطب فرار کردم. دندانپزشک و پدرم به دنبالم دویدند و وسط کوچه مرا گرفتند و کشان کشان داخل مطب بردند و بقیه دندانم را کشیدند!

1 5
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
اسپینر سه پره ضد استرس

اسپینر سه پره ضد استرس