سرویس محرمانه آمریکا پوشش دیدار پسر ترامپ با وکیل روس را رد کرد

گوناگون

سرویس محرمانه آمریکا پوشش دیدار پسر ترامپ با وکیل روس را رد کرد

سرویس محرمانه آمریکا پوشش دیدار پسر ترامپ با وکیل روس را رد کرد

سرویس محرمانه آمریکا اظهارات یکی از اعضای تیم حقوقی «ترامپ» درباره تأمین پوشش امنیتیِ دیدار پسر ارشد ترامپ با وکیل روس در ژوئن سال گذشته را رد کرد.

1 4
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
بخاری برقی مدل FH2000P

بخاری برقی مدل FH2000P