گوناگون

کشور مورد نظر بارزانی شانسی برای بقا دارد؟

کشور مورد نظر بارزانی شانسی برای بقا دارد؟

عضو شورای مرکزی حزب جمهوری خلق ترکیه، معتقد است که در صورت عدم رضایت دولت مرکزی عراق، ایران و ترکیه کشور مستقل مورد نظر بارزانی شانسی برای بقا نخواهد داشت.

1 7
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
شكم بند هات شيپر

شكم بند هات شيپر