بازار پررونق تبلیغات اغواکننده مراکز انتخاب رشته کنکور/ تب تند طبیب شدن و ناکامی داوطلبان

گوناگون

بازار پررونق تبلیغات اغواکننده مراکز انتخاب رشته کنکور/ تب تند طبیب شدن و ناکامی داوطلبان

بازار پررونق تبلیغات اغواکننده مراکز انتخاب رشته کنکور/ تب تند طبیب شدن و ناکامی داوطلبان

این روزها انتخاب رشته کنکور بازار سودجویی ها را بسیار پررونق کرده و برخی مراکز بدون توجه به تخصص لازم اقدام به این کار کرده که در نهایت نتیجه خوشایندی برای داوطلبان جز هدررفتن عمر و هزینه آنها ندارد.

1 6
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
پانچو بافت BONITA

پانچو بافت BONITA