گوناگون

کابینه دوازدهم / شیخ الوزرا چگونه برای حضور در دولت جدید راضی شد؟

کابینه دوازدهم / شیخ الوزرا چگونه برای حضور در دولت جدید راضی شد؟

وزیر نفت پیشنهادی دولت دوازدهم، دلایل پذیرش سکانداری وزارت نفت در دولت دوازدهم را تشریح کرد.

1 8
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
ماساژور كتف و گردن

ماساژور كتف و گردن