گوناگون

سنگر انجمن اسلامی محل تربیت نسل آینده است

سنگر انجمن اسلامی محل تربیت نسل آینده است

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی گفت:سنگر انجمن اسلامی محل تربیت نسل آینده است و دانش آموزان باید مدرسه را مرکزی مهم برای فعالیت های خود در نظر بگیرند.

1 7
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
پالتو زنانه گاباردین

پالتو زنانه گاباردین