مسکن مهر را به سازندگانش بدهید!

گوناگون

مسکن مهر را به سازندگانش بدهید!

مسکن مهر را به سازندگانش بدهید!

«سوال اساسی از مسئولان ارشدی که مساکن مهر را ساختند و اصرار بر تکمیل آنها داشتند این است که آیا خودشان و فرزندانشان حاضر هستند که یک ساعت در این مساکن سکونت کنند؟ قاعدتا هیچ‌یک از مسئولان رده بالا را که خودشان متولی مسکن مهر بودند، پیدا نمی‌کنید که محل سکونتشان مساکن مهر باشد. چرا باید تمامی مساکن مهر در جنوب شهر و مناطق فقیرنشین ساخته شود؟ چرا در مکان‌یابی میزان نزدیکی یا دوری مساکن مهر به گسل‌های زلزله یا در حوزه نفود مستقیم قرار گرفتن گسل‌ها زلزله به هیچ‌یک از مطالعات دقت نشده است؟»

1 3
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
بافت مردانه Kartel

بافت مردانه Kartel