گوناگون

تصمیم به بارداری دوم، چه زمانی مناسبه؟

تصمیم به بارداری دوم، چه زمانی مناسبه؟

برخی میگویند این تصمیم گیری حتی از تصمیم گیری برای آوردن فرزند اول هم مشکل تر است ، چرا که نه فقط در مورد داشتن فرزندی دیگر ،بلکه درباره تغییرات در یک خانواده صحبت میکنید.

1 17
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال سلامت کانال سلامت
بافت مردانه مایکل

بافت مردانه مایکل