گوناگون

نظام ارجاع و پزشک خانواده؛ آری یا نه؟

نظام ارجاع و پزشک خانواده؛ آری یا نه؟

سلامت نیوز: آنچه امروز بعد از گذشت قریب به 4 سال مشاهده می شود اجرای یک طرح فرسایشی و بی بازده است که هزینه های هنگفتی را بر بدنه وزارت بهداشت وارد کرده است بدون آنکه اهداف سیاست گذاری شده را عملی کند. همچنین نظرسنجی های انجام شده، عدم رضایت مردم از اجرای این طرح را نشان می دهد. به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل نوشت: آنچه سازمان بهداشت جهانی از نظام سلامت تعریف می کند، عبارت است از: مجموعه فعالیت هایی که هدف اصلی آن حفظ، ارتقا و بازگرداندن سلامت به سطح جامعه است. در دنیای پیشرفته و پیچیده امروز به سختی می توان تعریفی واحد از نظام سلامت ارائه داد اما آنچه سازمان بهداشت جهانی از نظام سلامت بیان می دارد عبارت است از: مجموعه فعالیت هایی که هدف اصلی آن حفظ، ارتقا و بازگرداندن سلامت به سطح جامعه است. دو شیوه مدیریت در نظام سلامت در دنیا وجود دارد: -در نخستین شیوه مدیریتی که به آن سیستم تعاون همگانی گفته می شود همه عناصر کشور به نحوی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی شرکت دارند و همچنین بیمار این حق را دارد که به هر مرکز درمانی مراجعه کند. -شیوه دوم، خدمات ارائه شده توسط نظام سلامت و حرکت

1 11
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال سلامت کانال سلامت
ادکلن دیور هیپنوتیک پویزن زنانه Hypnotic Poison

ادکلن دیور هیپنوتیک پویزن زنانه Hypnotic Poison