دور زدن قانـو ن روي هوا

گوناگون

دور زدن قانـو ن روي هوا

دور زدن قانـو ن روي هوا

سلامت نیوز: افزایش تخلف در ساخت وسازهای بنا خاصه در ارتفاع، دیری است که به معضل بزرگ شهر تهران بدل شده است به نحوی که هم از حیث تراکم جمعیت منطقه ای و هم از جهت زیباسازی شهری، تهران دچار نوعی بی سامانی مطلق شده است. به گزارش سلامت نیوز، روزنامه قانون نوشت: به نظر می رسد تخلفات ساخت وساز بیش از هر چیز در دو موضوع نوع کاربري، مساحت و طبقات و نیز تخلف از نظر سازه، مصالح مصرفى و پایدارى ساختمان به چشم مي خورد که در تمام این ها هم شهرداری مسئول صدور مجوز است و هم وظیفه نظارتی بر عهده دارد. از این رو می توان جهت نقد را جدای از سازندگان بنا، به سمت شهرداری و سپس به سوی شورای شهر تهران متوجه کرد. علاوه بر فروش خارج از ضابطه تراکم، ایشان باید پاسخگوی عوارض حاصله از فروش چپنین تراکم هایی باشند زیرا هیچ گاه شهرداری تهران محل مصرف عوارض دریافتی را برای عموم مردم مشخص نکرده است. اگر هم در جایی مصرف این عوارض مشاهده می شود، معلوم نیست که آیا در جای قانونی خود بوده است یا خیر. به طور مثال اگر عوارض یا به تعبیری جریمه ای ناشی از عدم تامین پارکینگ ساختمان ها دریافت می شود، آیا محل مصرف آن برای پارکی

1 12
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال سلامت کانال سلامت
تیشرت مردانه طرح Porsche

تیشرت مردانه طرح Porsche