غده در پستان زنان، چیکار کنم؟

گوناگون

غده در پستان زنان، چیکار کنم؟

غده در پستان زنان، چیکار کنم؟

در ماموگرافی در پستان چپ غده های رشته ای پراکنده مشاهده شده. باید چه کرد؟ باید همراه با بقیه پاسخ ماموگرافی...

1 16
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال سلامت کانال سلامت
شارژر فندکی خودرو نزتک

شارژر فندکی خودرو نزتک