حاملگی مجدد بعد از سقط، زمان مناسب

گوناگون

حاملگی مجدد بعد از سقط، زمان مناسب

حاملگی مجدد بعد از سقط، زمان مناسب

حدوداً یک ماهی می شه که به علت عدم رشد جنین سقط داشتم می خوام خیلی سریع مجدد باردار شوم چه زمانی مناسب هست برای بارداری مجدد؟

2 41
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال سلامت کانال سلامت
پکیج طرفداران پرسپولیس

پکیج طرفداران پرسپولیس