گوناگون

زایمان سزارین با بی حسی، بهتر است؟

زایمان سزارین با بی حسی، بهتر است؟

برای زایمان اولی بیهوشی را انتخاب کردم. برای زایمان دومی می خواهم بی حسی را انجام بدهم.

1 7
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال سلامت کانال سلامت
منبع تغذیه ۰ تا ۳۰ ولت ۲A

منبع تغذیه ۰ تا ۳۰ ولت ۲A