ورزش در بارداری، سه ماه اول را دست نگه دارید

گوناگون

ورزش در بارداری، سه ماه اول را دست نگه دارید

ورزش در بارداری، سه ماه اول را دست نگه دارید

در دوران بارداری ممنوعیت ورزشی برای بیشتر رشته​‌های ورزشی و حتی شنا نداریم.

1 7
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال سلامت کانال سلامت
سشوار حرفه ای Gemei

سشوار حرفه ای Gemei