گوناگون

آمپول محرک تخمک گذاری، نازایی دارید؟

آمپول محرک تخمک گذاری، نازایی دارید؟

تخمدان سمت راستم تعطیله. دکتر آمپول سولونت و گرانیک گنادوتروپین داده.

1 15
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال سلامت کانال سلامت
هشدار دهنده خواب راننده وارنینگ اسلیپ

هشدار دهنده خواب راننده وارنینگ اسلیپ