گوناگون

دعوت به همکاری کارشناس فنی در اداره تعرفه و تجارت سازمان جهانی گمرک

دعوت به همکاری کارشناس فنی در اداره تعرفه و تجارت سازمان جهانی گمرک

با عنایت به امکان تصدی دو پست کارشناس فنی در اداره تعرفه و تجارت سازمان جهانی گمرک از کشورهای عضو درخواست نموده است که نسبت به تکمیل فرم ثبت نام برای افراد واجد شرایط اقدام نمایند:

1 13
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال استخدام کانال استخدام
بلوز چهارخونه مردانه طرح LOTTO

بلوز چهارخونه مردانه طرح LOTTO