نماینده مردم تهران:تعامل قوا این نیست که برخی سران حتی اجازه سخنرانی به نایب رییس مجلس ندهند

گوناگون

نماینده مردم تهران:تعامل قوا این نیست که برخی سران حتی اجازه سخنرانی به نایب رییس مجلس ندهند

نماینده مردم تهران:تعامل قوا این نیست که برخی سران حتی اجازه سخنرانی به نایب رییس مجلس ندهند

چون طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی نماینده در اظهار نظرش آزاد است و نباید جلوی آن را گرفت.

1 10
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
منبع تغذیه ۰ تا ۳۰ ولت ۵A

منبع تغذیه ۰ تا ۳۰ ولت ۵A