گوناگون

تجلي حماسه حضور

تجلي حماسه حضور

روز گذشته کشور و ملت بزرگ ايران با حضور همدلانه در انتخابات رياست جمهوري و شوراها حماسه‌اي پرشور و غرورآفريني را رقم زده و برگ زرين ديگري را به دفتر افتخارات کشور افزودند.

1 11
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
شكم بند هات شيپر

شكم بند هات شيپر