گوناگون

شوخی و جدی بیماری قلبی نجفی و چنبره‌ کارگزاران بر شهرداری

شوخی و جدی بیماری قلبی نجفی و چنبره‌ کارگزاران بر شهرداری

سخنگوی کارگزاران می‌گوید سخنانش درباره اینکه او اتاق فکر شهردار جدید خواهد بود، شوخی بوده است!

1 6
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
بافت مردانه یقه اسکی Paya

بافت مردانه یقه اسکی Paya