فقدان سیستم حمل و نقل مناسب دلیل افزایش جمعیت در مراکز شهرهاست

گوناگون

فقدان سیستم حمل و نقل مناسب دلیل افزایش جمعیت در مراکز شهرهاست

فقدان سیستم حمل و نقل مناسب دلیل افزایش جمعیت در مراکز شهرهاست

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، گفت: به علت نبودن سیستم حمل و نقل مناسب، افزایش جمعیت ما بیشتر در مراکز شهرها است،

1 4
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
ژامبون ساز Redmond

ژامبون ساز Redmond