ظريف: اميدواريم بتوانيم با تعامل مجلس و دولت زمينه توسعه بيشتر کشور را فراهم کنيم

گوناگون

ظريف: اميدواريم بتوانيم با تعامل مجلس و دولت زمينه توسعه بيشتر کشور را فراهم کنيم

ظريف: اميدواريم بتوانيم با تعامل مجلس و دولت زمينه توسعه بيشتر کشور را فراهم کنيم

وزير امور خارجه با تاکيد بر نقش تعامل مجلس و دولت در توسعه کشور گفت: وزارت خارجه اقدامات لازم را در راستاي توسعه بخش توريسم سلامت انجام مي دهد.

1 6
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
بافت مردانه Selno

بافت مردانه Selno