ضرورت تقویت تعامل بین بخشی برای استانداران

گوناگون

ضرورت تقویت تعامل بین بخشی برای استانداران

ضرورت تقویت تعامل بین بخشی برای استانداران

وزیر کشور گفت: تقویت نگاه توسعه‌ای و اخذ تجارب جدید برای و استانداران کشور بسیار حائز اهمیت است.

1 5
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
کیف کولی سه بعدی

کیف کولی سه بعدی