گوناگون

نگارش مقاله علمی مجازات جایگزین حبس محکوم در قصور پزشکی

نگارش مقاله علمی مجازات جایگزین حبس محکوم در قصور پزشکی

دادرس دادگاه عمومی شهرستان مهریز در استان یزد، متهمان به قصور پزشکی را به نگارش 5 مقاله علمی مورد تأیید 10 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد محکوم کرد.

1 8
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
بافت مردانه Bernaten

بافت مردانه Bernaten