گوناگون

تكنيك هایی برای رانندگی ایمن در زمستان

تكنيك هایی برای رانندگی ایمن در زمستان

شما بايد روش رانندگي خود را در زمستان تغيير دهيد. آهسته رانندگي كنيد، از كروز كنترل استفاده نكنيد و اينكه بدانيد چگونه در زمستان به صورت امن ترمز كنيد. رانندگان در هنگام رانندگي در شرايط يخ و برف با شرايط خطرناك روبرو هستند.حتي رانندگان با تجربه نيز  ممكن است در هنگام ترمزگيري  يا شتابگيري بر

2 40
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
بلوتوث ماشین Earldom

بلوتوث ماشین Earldom