گوناگون

تغییرات پهنه‌های اقلیمی ایران تحت پدیده گرمایش جهانی بررسی شد

تغییرات پهنه‌های اقلیمی ایران تحت پدیده گرمایش جهانی بررسی شد

پژوهش حاضر به منظور مطالعه تغییرات پهنه‌های اقلیمی ایران در دوره 2099- 2010 تحت پدیده گرمایش جهانی با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل‌های گردش عمومی جو انجام شده است.

2 37
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
کیف کج زنانه هیلدا Hilda Women Bags

کیف کج زنانه هیلدا Hilda Women Bags