گوناگون

پاسخ مسابقه هوشمندانه ششم: اعداد رومی!

پاسخ مسابقه هوشمندانه ششم: اعداد رومی!

هوشمندانه ششم هم به پایان رسید که در آن یک سوال هوش مطرح شده بود که اکثر دوستان متوجه نکته آن شدند اما یک اشتباه داشتند! سوال هوشمندانه پنجم در پیاده رو مشغول قدم زدن بودم، ناگهان مردی را دیدم که با ردایی عجیب در گوشه‌ای نشسته بود و چیزی را زیر لب زمزمه می‌کرد، از او پرسیدم: کیستی؟ […] .

1 12
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
ساعت هوشمند Q7Sp

ساعت هوشمند Q7Sp