100 مقاله از 13 ملیت به دبیرخانه کنفرانس بین المللی تاثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی ارسال شد

گوناگون

100 مقاله از 13 ملیت به دبیرخانه کنفرانس بین المللی تاثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی ارسال شد

100 مقاله از 13 ملیت به دبیرخانه کنفرانس بین المللی تاثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی ارسال شد

قم- ایرنا- دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی درارتقای آموزش های دینی گفت: تاکنون برای شرکت در این کنفرانس 180 نفر از 17 ملیت جهان ثبت نام و 100 مقاله از 13 ملیت نیز دریافت کرده ایم.

2 44
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
کیف دستی LOUIS VUITTON

کیف دستی LOUIS VUITTON