گوناگون

شبکه عصبي؛ کليد ساخت ماشين هاي هوشمند

شبکه عصبي؛ کليد ساخت ماشين هاي هوشمند

رسانه کليک – يکي از بزرگترين آرزوهاي بشر، ساخت ماشيني است که بتواند بدون راننده، حرکت کرده و در صورت روبرو شدن با موانع، تصميم درستي براي رويارويي با آن بگيرد. شبکه عصبي شايد ساده ترين مثال زنده براي اين موضوع باشد.

1 5
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
تیشرت Maserati مدل Fedor

تیشرت Maserati مدل Fedor