گوناگون

واقعیت مجـازی واقـعی می‌شود؟

واقعیت مجـازی واقـعی می‌شود؟

کشور آلمان هفته گذشته شرایط متفاوتی را پشت سرگذاشت. در یک گوشه نشان داد که هنوز کینه‌های قدیمی جنگ جهانی را فراموش نکرده است و در گوشه‌ای دیگر یک مهمانی بزرگ برای فناوری را از سرگذراند.

1 8
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
دستگاه حضور و غياب توسان Toosun مدل فقط کارت خوان

دستگاه حضور و غياب توسان Toosun مدل فقط کارت خوان