گوناگون

برگزاری دھمین ھمایش ملی "ادکا" در دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری دھمین ھمایش ملی "ادکا" در دانشگاه شهید بهشتی

دھمین ھمایش ملی "ادکا" با عنوان حاکمیت اطلاعات، اول آذر ماه امسال به همت اتحادیه انجمن‌ھای علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران (ادکا) در دانشگاه شھید بھشتی برگزار می‌شود.

1 6
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
ژاکت بافت Oliver

ژاکت بافت Oliver